Wednesday, December 16, 2009

Agimat Ni Popo - Punkromansa


Ano ang hiwaga sa agimat ni popo?
At lagi syang nakatawa....
Ano ang misteryo na bumabalot dito?
At nakakatakas sya sa problema...

Doobie doobie doooooh

Doobie doobie doooooh

Doobie doobie doooooh

Doobie doobie doooooh

Ano ang hiwaga sa agimat ni popo?
At lagi syang nakatawa....
Ano ang misteryo na bumabalot dito?
At nakakatakas sya sa problema...

Doobie doobie doooooh

Doobie doobie doooooh

Doobie doobie doooooh

Doobie doobie doooooh

0 Responses to “Agimat Ni Popo - Punkromansa”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint