Thursday, December 10, 2009

Alay Sa Nagkamalay Noong Dekada Nobenta - Dicta License


Alay sa nagkamalay sa dekada nobenta

Dicta license


Gumising na dekada

Hinahamon muli ang bawat boses na tumutugon sa tawag ng lahi

Bawat boses na sinilang noong dekada nobenta

Sariling interes lang daw ang yong nakikita

Nababahala ang nakakatanda

Sabisabi nila'y mahina na yaring mga bata

Laki sa layaw at hindi na handa

Anong tugon ng kabataan sa ganitong pagkutya?Ang alay mo'y

Nilisan na ang panahon

Kumilos na mga ubing

Hukayin ang nakalibing na alay moSa pagdating ng unos

At lubos na kinakailangang magtubos

Aking dekadang binabatikos

Karanasan ay kapos

'di raw tayo magkasama sa tunay na pagkilos

Ngayon bagong kasaysayan aking ilalathala

Nang balang araw mababalikan ko rin

Sa gunita ang mga kwento ay akinNaiwan ka na ba?

Sabihin mo sa akin ang layunin mo

0 Responses to “Alay Sa Nagkamalay Noong Dekada Nobenta - Dicta License”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint