Saturday, December 12, 2009

Di Pa Lang Sala - Junior Kilat


Kung di palang sala ang manghikap
Kung di palang sala ang manghikap
Kung di palang sala ang manghikap
Kung di palang sala ang manghikap

Hikapon na unta
Hikapon na unta
Hikapon na unta
Hikapon na unta
Hikapon na unta
Hikapon na unta
Hikapon ang manok sa akong silingan?g manyak

..:..

Kung di palang sala ang mamaak
Kung di palang sala ang mamaak
Kung di palang sala ang mamaak
Kung di palang sala ang mamaak

Paakon na unta
Paakon na unta
Gipaak na unta
Gipaak na unta
Paakon na unta
Paakon na unta
Paakon ang unod sa butong nga buak

..:..

Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala

Kung di palang sala ang mang lili
Kung di palang sala ang mang lili
Kung di palang sala ang mang lili
Kung di palang sala ang mang lili

Lilion na unta
Lilion na unta
Lilion na unta
Nang lili na unta
Lilion na unta
Lilion na unta
Lilion na unta
Alkansiya nga liki

..:..

Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala

Kung di palang sala ang mu takla?tok!
Kung di palang sala ang munakla?tok!
Kung di palang sala ang mu takla?tok!
Kung di palang sala ang mu takla?

..:..

Takla solo ?

..:..

Turntable solo ?

..:..

Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala

Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala
Kung di palang sala

Fade?

0 Responses to “Di Pa Lang Sala - Junior Kilat”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint