Sunday, December 13, 2009

A Dreamer's Lullabye (acoustic) - Paramita


A dreamer?s lullabye (acoustic): paramita

Mahalagang paalala:
Para hindi mataranta o magalit sa gumawa ng tabs na ito
Kopyahin ang tabs sa word o sa notepad at palitan ng font.
Kailangang courier new ang font na ipapalit dahil kung hindi
Hindi lalabas ng maayos ang tabs.

Kung sakaling may nais kayong baguhin dahil hindi
Tugma sa panlasa ninyo ang mga nakasulat dito...
Kayo na ang bahala doon

Maraming salamat po.

(standard tuning)

Intro:
E00
B0h2222
G2222
D
A2
E0

E000
B?0h2200
G2
D
A
E?2

E0
B?2p0000
G2222
D00
A0
E

E0
B?2p0?000
G2222
D0
A?22
E

Verse:
E0000
B?0h2220h222
G222222?2?22
D?00
A
E022

E0000
B?0h2220h222
G222222?2?22
D?00
A022
E?time is on our side?? :
E0000
B?0h220h220h220h220h2
G222222222
D?00
A2200
E22

?come live another day?/close your eyes and i?ll sing you a lullabye?? :

a kuno a talaga
E
B?22
G?22
D2
A
E

a kuno a talaga
Come live another day?


Sequence:

Intro (2x)
Verse (2x)
Intro (1x)
Verse (2x)
?time is on our side? (4x)
?come live another day?? (strummed 6x)
?time is on our side? (4x)
Intro (1x)
Verse (1x)
Intro (1x)

Close your eyes
Come fly away with me
I?ll take you to places
That you?ve never seen never been before
I know why
Cause all the things you?ve been through
And all the things that hurt you
Are eating you alive

Right here with you
Is where i want to be
Is where i ought to be
Wipe your tears away cause right now
Time is on our side
Time is on our side

Come live another day.
Close your eyes and i?ll sing you a lullabye
Nothing to fear cause i?m right here by your side

Close your eyes
Come fly away with me
I?ll take you to places
That you?ve never seen never been before?

0 Responses to “A Dreamer's Lullabye (acoustic) - Paramita”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint