Friday, December 18, 2009

Gamu-gamo - Pupil


Tulad mo
Isang gamugamo
Malayang lumilipad
Pilit na
Lalapit sa apoy
Ikaw ay liliyab

Di kita mapipigilan (3x)

Libulibong
Mga taong katulad ko
Walang nagagawa
Nabighani
Sa ganda ng liwanag mo
Sa ere sumasayaw

Di kita mahawakan (3x)

At kung pagbibigyan
Hindi masasaktan
Hindi ikukulong
Hindi magtatanong
Walang isusumbat
Hindi magkakalat
Basta't tuloy tuloy
Init ng iyong apoy

Di kita titigilan (3x)


At kung pagbibigyan
Hindi masasaktan
Hindi ikukulong
Hindi magtatanong
Walang isusumbat
Hindi magkakalat
Basta't tuloy tuloy
Init ng iyong apoy

Apoy!

0 Responses to “Gamu-gamo - Pupil”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint