Sunday, December 13, 2009

Laki Sa Layaw (tabs) - Juan Dela Cruz Band


pull up
S slide
H hammer on


Laki sa layaw solo
E
B1212787810
G11h1391191167679
D979
A
E

E
B8781081515h17
G914s1616141214 141214
D
A
E

E107710129912181818
B810
G
D
A
E

0 Responses to “Laki Sa Layaw (tabs) - Juan Dela Cruz Band”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint