Sunday, December 13, 2009

Maskman - Tagalog Version


Humanda na kayo
Kampon ng kadiliman
Oras na ng patutuos
Kasamaan ay dapat ng magtapos

Narito na sila
Bayaning tagapagtanggol
Sa masama'y lilipon

Maskoman kayo lang ang pagasa
Iligtas kami sa marahas na kadiliman
Kami ay inyong ipaglaban

Sige sige laban maskoman
Ipagtanggol ang kapayapaan
Sugod sugod laban maskoman
Pagsanggalan ninyo ang katarungan

Buong mundo'y magpupuri't magpupugay mabuhay!
Laser squadron maskoman.....

0 Responses to “Maskman - Tagalog Version”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint