Friday, December 11, 2009

Stay Sa Buwan - Not-not Boreder


I believe na nakaihi ka sa bed mo
Life to short kapag kumain ka ng canton

Think about it kahit itanong mo sa tatay mong kalbo
Help me dad sinasaksak niya akooooooooooooo

Chorus:
Itanong mo sa kanya nakaihi ka na sa bed mo
Walang magagawa susubukan pa rin

You did everything para maniwala
Ang mga tao sa iyong paligid
You tried to give up but they keep on tuksotukso you
Just tell they stop nakakainsulto na

Isipel nyo bibig nyo

0 Responses to “Stay Sa Buwan - Not-not Boreder”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint