Sunday, December 27, 2009

Xi Wang (mandarin Version) - Dae Jang Geum Soundtrack


Xiwng ( gu)
By: kelly chen hui lin
Ost: dae jang geum

Kn tiankong piao de yn hi you mng
Kn shengmng hujia l lchng mn mn
Kn mngtian de suyu yu zou yu yuan
Yuanfang de huy de ni de weixio
Cho:
Tian hei l mngmng xinzhong de pnghung
Mi yuy de fangxing
Xiwng de chbang yi tian zhong zhangkai
Feixing tianshng

Kn tiankong fei de niao hi you mng
Kanqing feng xingdi l chuisan dn w
Kn dongtian bei de xue yuliyu yuan
Zutian de cngjing de wo de weixio

Kn tiankong fei de niao hi you mng
Kanqing feng xingdi l chuisan dn w
Kn dongtian bei de xue yuliyu yuan
Zutian de cngjing de wo de weixio

Chorus:
Tian hei l mngmng xinzhong de pnghung
Mi yuy de fangxing
Xiwng de chbang yi tian zhong zhangkai
Feixing tianshng

Chorus 2:
Fenkai de ganshang xiang fei de pnwng
You tian tochu xiangxing
Xinzhong yi ge mng xing yi hu caihng
Hu zi tiankong

0 Responses to “Xi Wang (mandarin Version) - Dae Jang Geum Soundtrack”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint