Friday, January 22, 2010

Nanak Aaya - Anandmurti Gurumaa


Nanak aaya
nanak aaya
Kal taaran guru nanak aaya

Suni pukaar datar prabh guru nanak jag maahe pathaya
Charan dhoye rehraas kar charnamrat sikhan pilaya

Nanak aaya nanak aaya
Kal taaran guru nanak aaya


Parbrahm puran brahm kaljug andar ik dikhaya
Chaare pehar dharam de chaar varann ik varann karaya

Nanak aaya nanak aaya
Kal taaran guru nanak aaya

Rana rank baraabari peri pavna jag vartaya

Ulta khel piramm da perahn upar sees nivaya

Nanak aaya nanak aaya
Kal taaran guru nanak aaya

Kaljug baabe tarya satnaam padh mantar sunaya
Nanak aaya nanak aaya
Kal taaran guru nanak aaya

0 Responses to “Nanak Aaya - Anandmurti Gurumaa”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint