Friday, January 29, 2010

Taco Lovers - Taco


I like tacos
You like tacos
We all like tacos

Chorous
Taco taco taco
Taco taco taco
Taco taco taco
Taco

Eat them all day
Eat them all night
Have a taco fight

Taco taco taco
Taco taco taco
Taco taco taco
Taco

0 Responses to “Taco Lovers - Taco”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint