Friday, December 18, 2009

Sa Gitna Ng Dilim - Nabvgate17


Naghahanap ng liwanag
Galling sayong mata
Naghahanap ng pagasa
Galling sa iyong bisig
Natitisod sa takot
At pagaalinlangan
San ka ba nagpunta?
Bakit mo ako iniwan?
Wala na ba sayo
Ang mga nakaraan?
Wala na ba sayo
Ang mga pinagsamahan
Hinahanap ko ang liwanag
Liwanag na iyong dinala
Ng ako ay iyong iwan

0 Responses to “Sa Gitna Ng Dilim - Nabvgate17”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint