Sunday, December 13, 2009

Sanay Laging Makapiling - Nacario


Hapit gyod ko makahilak
Dihang gibiyaan ko sa akong oyab
Tugnod sa akong kapungot
Me palit dayonkog lapad

Gusto kong lumsan king doghan
Pinaagi niining alak
Tungod lagi aka'y di ko anad
Nahobog ko'g nalibat

Nilakaw akong nagsamparay
Ni oli ko sa among balay
Tungod sa akong ka hobog
Na holog pa gyod ko's tulay

Nakaligo ako'g ahat
Nahowasan ako'g diyotay
Onya pagsaka ko's balay
Yawyawan kong nanay

koros
Ug dodto sa akong kuwarto
Maghandom ko's akong trato
Magdugo kining kasingkaisng nga gibiyaan mo
Kong motanaw ko's imong larawan
Magsakit lang akong doghan
Bisag onsaon kay wala man ko'y mahimo

Tungod sa akong kamingaw
Gibalikan ko ikaw
Nagharan ko nimo
Nayabg ako og napagaw

Onya midasmag og mipaghot
Ang ero ninyong niwang og pahot
Napaakan intawo'g dyotay
Ang akong sampot

Gipanignot akong naglagot
Kay nagisi ang akong lubot
Kaayo mong barangon
Onya kidnapon ba hinoon

Pan ako way mahimo
Ikaw mahal kogihapon
May adlaw rang magbasol ka
Kanako mahinomdum

0 Responses to “Sanay Laging Makapiling - Nacario”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint