Sunday, December 13, 2009

Takot Na Akong Omibig - Nacario


Gi kapoy na akong mahigogma
Di na ko gustong ma buang pa
Ang nagnaging kapakyasan
Gosto na nga kalimotan

Hadlok na akong magmahal
Di na ko gustong maskitan pa
Sakto na sa ako ang tanan
Dili osa mahgogma pa

Malipayon na ako sa akong
Paginosara sakto na sa ako
Ang atong mga kagahopon

koros
Kaniadtong nangagi
Dina nako gustong balikan
Segi og pa ngandoy
Segi namag kapakyas

Kani adtong nangagi
Dina nako gustong handomon
Para di nako mahinomduman
Ang akong kapakyasan

0 Responses to “Takot Na Akong Omibig - Nacario”

All Rights Reserved Kantahanan | Blogger Template by Bloggermint